Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal CZAC

302. Uplynulo 10 let spolupráce s KPEP

Dne 7. 7. 2020 uběhlo 10 let od podepsání dohody o spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP). Prvotním impulsem byl článek L. Žohy v Nové Exotě o zmaru chovatelství v podání Českého svazu chovatelů. Následně došlo k setkání zástupců CZAC (Miloslav Blažek, Petr Vopálka, Jiří Kornel) se zástupci KPEPu (Václav Podpěra, Ladislav Žoha, Otta Kovářík) po burze v Kladně, v jehož důsledku KPEP změnil stanovy a otevřel tak možnosti vstupu právnických osob (klubů) do své organizace. Následoval podpis dohody o spolupráci... Za uplynulé období jsme spolupracovali na desítkách akcí, jako jsou výstava exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze (od roku 2010), Exotika v Lysé nad Labem (od roku 2009), přednáška na semináři v Kozovazech nebo nespočet setkání na schůzích CZAC i KPEP, naší klubové výstavě apod. KPEP náš klub dlouhodobě podporuje v naší činnosti a postup agapornisů z "druhu pro výkup" na kvalitní chovy je též jeho velkou zásluhou. Věříme, že prvotní myšlenky, které jsou základem naší spolupráce, jsou platné i v dnešní době, kdy nejrůznější iniciativy mají opět snahu omezit činnosti klubů ve svůj komerční prospěch. Jak trefné - tendence z doby před 10 lety jsou aktuální i nyní. Děkujeme za podporu a spolupráci v uplynulém období a těšíme se, že naplňování myšlenek z doby podpisu dohody o spolupráci bude pokračovat i v dalších měsících a letech. DĚKUJEME