Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Loga klubů9. Celostátní výstava agapornisů

KDY: 6. - 7. 10. 2017

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 4. 10. 2017

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: v pátek od 7:30 do 10:30

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 15:00 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

 

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice. V posledních letech bylo k vidění kolem 300 agapornisů, kdy v bodované části soutěžilo kolem 200 agapornisů různých druhů a mutací. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska a Polska. K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. V minulém ročníku výstavu navštívili chovatelé z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska a Maďarska. Zkrátka speciální výstava je jedinečným místem pro setkání chovatelů agapornisů, kteří se o tyto ptáky opravdu zajímají ...

Colatransport - místo klubové výstavyVrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 9. Celostátní výstavy agapornisů se bude konat 6. – 7. 10. 2017. Stejně jako v roce 2016 se výstava koná v areálu penzionu Colatransport v Brně - Holáskách. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, možnost ubytování a dalšího zázemí.

Výstava je rozložena do dvou dnů, kdy pátek (6. 10.) je vyhrazen její organizaci a vystavovatelům. Tento den proběhne příjem agapornisů a to od 7:30 do 10:30. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, zpracování výsledků a první tisky katalogů. Hodnocení agapornisů provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní cenu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu. Večer bude výstava zahájena v restauraci. Tradiční zahájení výstavy, při kterém budou vyhlášeny výsledky výstavy a dále zde mají členové klubu a vystavovatelé možnost posedět a do pozdních hodin probrat různá témata...

Výstavní prostoryDruhý den, tj. v sobotu 7. 10. bude výstava od 9:00 do 15:00 otevřena pro veřejnost. Součástí výstavy bude prodejní část, kde vystavovatelé nabídnou agapornise ze svých chovů a bude možné si je zakoupit kdykoliv během výstavy. K prodeji budou i někteří agapornisové z bodovací části (označení v katalogu, příp. na klecích), ale odběr těchto agapornisů bude možný až od 14:30. Během výstavy je však možné si je zamluvit. Tímto je předcházeno tomu, aby se již během výstavy nevyprazdňovaly klece s vystavenými agapornisy. Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP.  Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Nezáleží, zda s chovem začínáte nebo se mu věnujete desítky let – výstava je o setkání chovatelů, kteří se snaží o kvalitní chovy agapornisů, o soutěži, kdy nejlepší budou oceněni a méně úspěšní zjistí na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek, na druhu, mutaci, ani stáří agapornise nezáleží. Výstava bude členěna do těchto tříd:

 

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2016
  • TŘÍDA B – agapornisové starší jak 2016 (tzn. 2015, 2014, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2017)
  • TŘÍDA N – nedefinovatelní agapornisové, nové a neuznané mutace či jejich kombinace

 

Agapornis růžohrdlý (aqua) - vítěz 8. Celostátní výstavy agapornisůBěhem výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu.

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí … Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů. Na výstavu, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která žije současností ...

Těšíme se na Vaši účast nebo návštěvu


Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 4. 10. 2017. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků v pátek 6. 10. 2017 od 7:30 do 10:30. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Kartonové klece pro třídu M zajistí pořadatel, v přihlášce je nutné uvést počet, kolik jich budete potřebovat.

 

Novinky 2017:

Největší novinkou proti předchozím ročníkům je zrušení možnosti zapůjčení dřevěných bodovacích klecí pořadatelem výstavy. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno na základě organizačních, veterinárních a hygienických důvodů. Každý chovatel vystavující agapornise ve třídě A a B musí ptáky na příjmu předat ve vlastních dřevěných bodovacích klecích a to standardních rozměrů. Standardní klec zajišťuje stejné výchozí podmínky pro všechny agapornise, v případě použití nestandardní klece bude agapornis vyloučen z posuzování. 

Dále bylo přijato opatření, kdy není možné aby vystavovatel nabízel v prodejní části více agapornisů, než kolik jich vystavil ve výstavní části výstavy. Poměr vystavených agapornisů a agapornisů v prodejní části byl stanoven dle zkušeností BVA Internatinal na 1:1. V praxi to znamená, že pokud chovatel vystaví 5 agapornisů, může v prodejní části nabídnout k prodeji max. 5 dalších ptáků.

Po dvou letech byly v letošním roce opět aktualizovány Výstavní skupiny. Přihlášky na výstavu obsahují nové znění (číslování) dle Výstavních skupin. V případě že při vyplňování přihlášky využíváte Výstavní skupiny z katalogu klubové výstavy z roku 2016, upozorňujeme, že současné znění je především u agapornisů s bílým okružím oka odlišné.

 

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. O této problematice sepsal článek Miloslav Blažek: Příprava agapornisů na výstavu.
  • Nemáte představu o průběhu výstavy? Přečtěte si ohlédnutí za předešlým ročníkem - 8. Celostátní výstavou agapornisů
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás