Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal CZAC

284. Noví zájemci o členství

V Seznamu členů byli zaevidováni tři noví zájemci o členství, kteří v minulých dnech poslali přihlášky do klubu. Zájemcem o členství je Denis Chvostík (AC 058), zájemkyní o členství Natálie Homolová (AC 060), a třetím zájemcem o členství pan Roman Morávek (AC 061). Po splnění všech podmínek pro přijetí a schválení Výroční členskou schůzí dojde k přeřazení mezi členy klubu.