Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

O klubu

Představení Českého klubu chovatelů agapornisů, základní informace a cíle.

Mapa členů

Potřebujete poradit s chovem agapornisů? Sháníte chovatele z Vašeho okolí?

Členství

Chováte agapornise? Uvažujete o vstupu do klubu? Základní informace zde.

KPEP

Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Hlavní partner klubu.

Napsal CZAC

303. Nová zájemkyně o členství

S číslem AC 066 bude vystupovat paní Jana Kamírová, která splnila základní podmínky pro přijetí a jejíž profil naleznete v sekci Seznam členů. Do doby schválení Výroční členskou schůzí bude vedena v režimu "zájemkyně o členství", po splnění zbývajících podmínek pak dojde k přeřazení mezi stálé členy klubu. 

Napsal CZAC

302. Uplynulo 10 let spolupráce s KPEP

Dne 7. 7. 2020 uběhlo 10 let od podepsání dohody o spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP). Prvotním impulsem byl článek L. Žohy v Nové Exotě o zmaru chovatelství v podání Českého svazu chovatelů. Následně došlo k setkání zástupců CZAC (Miloslav Blažek, Petr Vopálka, Jiří Kornel) se zástupci KPEPu (Václav Podpěra, Ladislav Žoha, Otta Kovářík) po burze v Kladně, v jehož důsledku KPEP změnil stanovy a otevřel tak možnosti vstupu právnických osob (klubů) do své organizace. Následoval podpis dohody o spolupráci... Za uplynulé období jsme spolupracovali na desítkách akcí, jako jsou výstava exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze (od roku 2010), Exotika v Lysé nad Labem (od roku 2009), přednáška na semináři v Kozovazech nebo nespočet setkání na schůzích CZAC i KPEP, naší klubové výstavě apod. KPEP náš klub dlouhodobě podporuje v naší činnosti a postup agapornisů z "druhu pro výkup" na kvalitní chovy je též jeho velkou zásluhou. Věříme, že prvotní myšlenky, které jsou základem naší spolupráce, jsou platné i v dnešní době, kdy nejrůznější iniciativy mají opět snahu omezit činnosti klubů ve svůj komerční prospěch. Jak trefné - tendence z doby před 10 lety jsou aktuální i nyní. Děkujeme za podporu a spolupráci v uplynulém období a těšíme se, že naplňování myšlenek z doby podpisu dohody o spolupráci bude pokračovat i v dalších měsících a letech. DĚKUJEME

Napsal CZAC

301. Stanovisko výboru klubu k podmínkám pro pořádání výstav

Vážení příznivci agapornisů, Český klub chovatelů agapornisů reaguje na ostudný článek k nařízení pravidel pro výstavy, který vyšel v č. 6/2020 časopisu Nová Exota. Publikovaná pravidla mají snahu omezit činnost klubů ve prospěch jakých si "národních" výstav. Výbor klubu se na základě četných podnětů rozhodl na uvedený text reagovat stanoviskem, který naleznete v rubrice Články nebo přímo po kliknutí ZDE. Zvyšování prestiže i účasti v rámci soutěžních výstav je dlouhodá činnost, která se buduje ne několik roků, ale desetiletí. Náš klub měl zájem spolupracovat v roce 2018 na Exotě Olomouc nebo spolupracuje každý ročník na Exotice. Nenechá si však diktovat co smí a nesmí dělat v rámci vlastní činnosti a to ani kdy. Navrhovaná pravidla direktivně zasahují do samostatnosti klubů. Současně sdělujeme, že ačkoliv mají ambici nás omezit, nebyla s námi nijak projednána. Výbor klubu sděluje, že se od nich distancuje a respektovat je nebude.

Napsal CZAC

300. Drobné aktualizace rubrik

S ohledem na jednotlivá rozhodnutí Výboru klubu byly aktualizovány rubriky pro rok 2020. Základní informace o 12. Celostátní výstavě agapornisů jsou publikovány v rubrice Klubová výstava. Dále jsme aktualizovali seznam akcí, kterých se klub a jeho členi pravidelně účastní (rubrika Akce). Současně byl aktualizován i program činnosti pro letošní rok.

Napsal CZAC

299. Zápis ze schůze výboru klubu

S ohledem na nutnost odložení Výroční členské schůze, která byla původně plánována na konec března 2020 a která se následně s ohledem na vyhlášení nouzového stavu v ČR nemohla uskutečnit, výbor klubu učinil několik nejdůležitějších rozhodnutích tak, aby byla zajištěna kontinuální činnost v letošním roce. Zápis ze schůze výboru naleznou členi klubu v členské části webu - tzn. po přihlášení.