Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Akce - zájezdy a další výstavy

Vrcholem sezony klubu je jeho vlastní výstava. Mimo to se však naši členové účastní dalších akcí po celé republice.

BVA Masters 2021Zájezdy na BVA Masters

Neoficiální mistovství světa agapornisů pořádá každoročně v Belgii místní klub chovatelů agapornisů. Vystaveno bývá přes 2 000 agapornisů a tolik jich zdaleka není ani na světových šampionátech. Náš klub pořádá pro členy pravidelně zájezdy na tuto akci a to od roku 2010. V roce 2014 byli  poprvé v historii BVA Masters vystaveni agapornisové z České republiky. Následně byli agapornisové z ČR vystaveni v letech 2017, 2018 a 2019. V posledním ročníku bylo vystaveno nejvíce agapornisů z ČR v dosavadní historii a z klubu se výstavy aktivně účastnilo několik členů. V rámci zájezdu se účastníme nejen výstavy samotné, ale též setkání představitelů klubů z různých koutů světa. Doprovodný program zájezdů byl každý rok trochu odlišný - např. Brusel, Antverpy, Waterloo, apod.

Výstava se koná 11. - 12. 9. 2021, s ohledem na epidemiologickou situaci (pandemie covid-19) zatím nebylo konání výstavy pro letošní rok potvrzeno. Bližší informace budou známy nejdříve v červenci. Návštěva a účast na výstavě ponechána na zvážení a domluvě členů klubu. Reportáže z minulých zájezdů jsou v sekci články.

Botanická zahrada UK

Tradiční výstava se koná ve sklenících Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze. Výstava je zaměřena na propagaci chovu exotického ptactva a návštěvníkům přibližuje svět chovatelství. Každý rok je jinak tematicky zaměřena, k vidění jsou desítky druhů ptactva. Náš klub se výstavy účastní pravidelně od roku 2010, kdy v několika klecích vystavuje agapornise. Pořadatelem je Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Výstava se koná 13. 8. - 29. 8. 2021.

Výstava exotického ptactva v BZUK PrahaExotika Lysá nad Labem

Mezinárodní výstava různých druhů zvířat se každoročně koná na konci října na Výstavním areálu v Lysé nad Labem. Pořadatelem je KPEP. Kromě propagačních pavilonů je součástí výstavy bodované ptactvo. Této výstavy se účastníme pravidelně od roku 2009. Naši členové vystavují agapornise v propagační i bodované části, jejich výsledky bývají výtečné. Reportáže z Exotiky jsou opět v sekci článků. Letos se Mistroství ČR v rámci Exotiky koná v termínu 27. - 30. 10. 2021. Klub bude prezentovat rozsáhlou kolekci agapornisů, v bodované části se bude konat 5. Polabské derby agapornisů.

Exota Olomouc

Nejznámější výstava v ČR zaměřena výhradně na papoušky a okrasné ptactvo, s mezinárodním přesahem. Koná se každé dva roky, v předchozích ročnících se jich pravidelně a úspěšně účastnili i členi našeho klubu. Výstava je známá svou historií a tradicí, klub se jí naposledy účastnil v roce 2018. Účast na výstavě je na zvážení jednotlivých členů klubu.

Mistrovství Polska

Partnerská organizace Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE) pořádá ve své zemi výstavu exotického ptactva. Agapornisové z našeho klubu byly na této výstavě poprvé prezentováni v roce 2018, kdy ovládli svou kategorii. Letos termín zatím neznáme.