Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Loga klubů13. Celostátní výstava agapornisů

KDY: 25. - 26. 9. 2021

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 21. 9. 2021 (odkaz)

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 18:00 do 21:00, v pátek 24. 9. 2021 od 7:30 do 11:00

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 13:00

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

Výsledky výstavy 2021:

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice a v poslední době i středoevropského regionu. Rok 2020 byl s ohledem na opatření související s pandemií turbulentní, přesto se podařilo výstavu uskutečnit a věříme, že i v letošním roce tomu nebude jinak. V posledních letech bylo k vidění kolem 350 agapornisů, kdy v bodované části soutěžilo kolem 250 agapornisů různých druhů a mutací. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie. K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace, pravidelně bývají vystaveny nejnovější barevné novinky, které i v zahraničí jsou vzácné. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. Zkrátka speciální výstava je jedinečným místem pro setkání chovatelů agapornisů, kteří se o tyto ptáky opravdu zajímají!

Areál Colatransportu - místo konání výstavyKaždý nějak začínal a i na výstavě se setkávají vystavovatelé různých generací. Někteří začínají, jiní se chovu věnují desítky let. Vyhraje ten nejlepší agapornis, ale zkušenosti z jejich porovnání nabere každý. Během výstavy probíhají setkání a diskuze o agapornisech, známých i nových mutacích. Zkrátka výstava není jen o soutěži, ale i o setkání, výměně zkušeností, navázání spolupráce ... Pár dní z roku tak věnujeme čas tomu, co nás všechny spojuje, náš koníček, naši oblíbenci – agapornisové.

Vrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 13. Celostátní výstavy agapornisů se uskuteční 25. – 26. 9. 2021 v areálu penzionu Colatransport v Brně - Holáskách. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, restaurace a další zázemí. Vše je součástí jednoho areálu. Klademe důraz na objektivitu posouzení a jeho odbornost. Proto výstavu hodnotí posuzovatelé z České republiky, Slovenska a Německa. Posuzovatelé splňují vysoké standardy, pohybují se na světové scéně, navštěvují velké výstavy, někteří mají licenci BVA International. To vše ne tisíce kilometrů daleko, ale u nás, v České republice.

Novinkou letošního roku je s ohledem na vzrůstající počty agapornisů rozšíření jejich příjmu na výstavu. Vystavovatelé tak své svěřence mohou dodat ve čtvrtek 23. 9. od 18:00 do 21:00 a v pátek 24. 9. od 7:30 do 11:00. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Za určení mutace je vždy zodpovědný vystavovatel daného agapornise, Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, které provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Pro členy klubu se bude mezitím konat členská schůze klubu a pokud bude prostor, plánujeme zařadit i přednášky. Navečer pak začne zpracování výsledků a v místní restauraci neformální posezení členů klubu a vystavovatelů.

Následující den, tj. v sobotu 25. 9. bude výstava od 9:00 do 17:00 otevřena pro veřejnost. Večer od 18:00 bude pro členy klubu a vystavovatele zahájen slavnostní večer, kde v úvodu dojde k oficiálnímu vyhlášení výsledků a předání cen. Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní pohár, dílčí poháry obdrží vítězní agapornisové v rámci svého druhu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu" a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu.Volná zábava a posezení pak probíhá do pozdních nočních hodin ...

V neděli 26. 9. je výstava pro veřejnost otevřena od 9:00 do 13:00, kdy od 12:30 může začít výdej prodaných agapornisů z výstavní části. V 13:00 dojde k ukončení výstavy.

Ocenění agapornisové fischeri (2019)Vítěz výstavy 2018 - agapornis růžohrdlý

 

 

 

 

 

 

 

 Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP. Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu, věk nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Nezáleží, zda s chovem začínají nebo se mu věnují desítky let – výstava je o setkání chovatelů, kteří se snaží o kvalitní chovy agapornisů, o soutěži, kdy nejlepší budou oceněni a méně úspěšní zjistí na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek, na druhu, mutaci, ani stáří agapornise nezáleží. Výstava bude členěna do těchto tříd:

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2020
  • TŘÍDA B – agapornisové 2019 a starší (tzn. 2018, 2017, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2021)
  • TŘÍDA N – nové a neuznané mutace a kombinace, nedefinovatelní agapornisové

Během výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu. Vstup do výstavních prostor i restaurace je bezbariérový. V rámci časového prostoru doporučujeme navštívit např. nedalekou jedinou papouščí zoologickou zahradu v Evropě – ZOO Bošovice (odkaz).

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí, zahraniční posuzovatelé … Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů. Na výstavu, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která se neustále posouvá dopředu.

Těšíme se na Vaši účast nebo návštěvu

Bodovací klece na klubové výstavěCelostátní výstava agapornisů

Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 21. 9. 2021. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků ve čtvrtek a v pátek. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Kartonové klece pro třídu M zajistí pořadatel, v přihlášce je nutné uvést počet, kolik jich budete potřebovat. V omezeném množství jsou k zapůjčení i dřevěné bodovací klece, opět je nutné tyto klece objednat v přihlášce.

Agapornisové do prodejní části se přihlašují přes vlastní přihlášku. Chovatel v ní uvede požadované údaje (číslo kroužku, druh, mutaci nebo kombinaci a cenu). Pokud ví, může uvést i štěpitelnost a pohlaví. Pokud je pohlaví určeno pomocí DNA testu, je nutné mít certifikát k dispozici a předat jej v rámci příjmu agapornisů na výstavu. Agapornisové jsou umisťovány v bodovací kleci zásadně po jednom. Pro prodejní část lze využít i nestandardní bodovací klece. Stejně jako v předešlém roce i letos platí pravidlo, že vystavovatel může v prodejní části nabídnout pouze tolik agapornisů, kolik jich má v části výstavní. Pokud chce chovatel nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části, tak v přihlášce do výstavní části se nachází sloupec "Cena", do kterého uvede hodnotu za kterou agapornise nabízí (odběr z Výstavní části je však možný až v neděli od 12:30).

Prodej agapornisů:

Prodejní částNa výstavě je možné zakoupit agapornise různých druhů a mutací a to pouze od chovatelů, kteří současně vystavují. Nejedná se tedy o žádnou anonymní burzu. Prodej agapornisů je rozdělen na dvě části:

Prodejní část – na výstavě se nachází vyčleněný prostor, většinou v pravém rohu haly, který je vyčleněn pro přímý prodej agapornisů. V této části jsou v jednotlivých bodovacích klecích nabízeni agapornisové k prodeji. Pohybují se zde pověření členi klubu, kteří mají prodej na starost (většinou v zelených tričkách se jmenovkou „garant prodeje“). Klece jsou označeny červeným číslem a jsou na nich uvedeny další informace – druh, mutace, číslo kroužku, cena ... Agapornise z prodejní části je možné si zakoupit a současně odnést kdykoliv během výstavy.

Výstavní část – vystavovatelé nabízí k prodeji i některé agapornise z výstavní části. Ve výstavní části jsou bodovací klece označeny černým číslem a pokud je některé z agapornisů možné zakoupit, je na jejich kleci nalepen štítek „prodejné“. Pokud návštěvníka zaujme agapornis ve výstavní části a není označen jako prodejný, je ještě možnost kontaktovat prostřednictvím garanta prodeje přímo majitele. V případě zájmu o zakoupení agapornise z výstavní části je opět potřebné kontaktovat garanty prodeje. Tyto agapornise však není možné odebrat ihned, čekají až na ukončení výstavy a jejich odběr je možný až v neděli od 12:30.

V rámci výstavy bude dále možné zakoupit základní sortiment krmení pro agapornise a to od firmy Podstufka (odkaz).

Novinky 2021:

Rozšíření výstavy na celý víkend, které poprvé bylo v roce 2020 se nám osvědčilo a je zachováno. Nově jsme umožnili příjem agapornisů na výstavu kromě pátku dopoledne i ve čtvrtek večer (18:00 – 21:00), což je možnost zejména pro ty, kteří se nestihnou dostavit během pátečních dopoledních hodin a více jim vyhovuje večerní termín. Pokud to situace umožní, výstavu posoudí nově 3 posuzovatelé a to ze 3 zemí.

Pokud to bude možné, naplánujeme pro členy klubu i přednášky o agapornisech, případně využijeme posuzovatele k prezentaci poznatků z výstavy. V tomto si necháváme určitý prostor a doplnění programu výstavy včas oznámíme.

Klub pokračuje v zavádění možnosti půjčování bodovacích klecí, letos opět svůj výstavní fundus rozšíří. Tyto klece jsou k dispozici pouze v omezeném počtu a to výhradně s předností pro vystavovatele ze zahraničí. V potaz je brána především vzdálenost a počet vystavených agapornisů. Stále všem doporučujeme pořízení vlastních bodovacích klecí.

Covid-19:

Poháry pro vítěze

Světová pandemie nového typu koronaviru pokračuje druhým rokem. V roce 2020 jsme výstavu zvládli doslova pár hodin před vyhlášením nouzového stavu. Predikovat situaci pro letošní rok je věštění, nicméně s postupující vakcinací a promořením populace snad neočekáváme výrazné problémy. Předpokládat lze roušky, dezinfekci, dodržování rozestupů … Největší otázkou jsou možnosti na hranicích a vstupu do země. Doporučujeme sledovat aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví a média. V případě, že bychom byli donuceni výstavu omezovat, informace včas zveřejníme. Nicméně věříme, že když jsme vše zvládli v roce 2020, letos míříme za stejným cílem!

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. Více v článku: Příprava agapornisů na výstavu
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás
  • Nemáte představu o průběhu výstavy? Přečtěte si ohlédnutí za předešlými ročníky:

 

12. Celostátní výstavou agapornisů
11. Celostátní výstavou agapornisů
10. Celostátní výstavou agapornisů
 9. Celostátní výstavou agapornisů
 8. Celostátní výstavou agapornisů
 7. Celostátní výstavou agapornisů
 6. Celostátní výstavou agapornisů
 5. Celostátní výstavou agapornisů
 4. Celostátní výstavou agapornisů
3. Celostátní výstavou agapornisů
2. Celostátní výstavou agapornisů
1. Celostátní výstavou agapornisů


Partneři výstavy:

Partneři klubové výstavy - DĚKUJEME

 

 

DĚKUJEME