Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Plán činnosti

Program pro rok 2020 byl schválen v rámci rozhodnutí Výboru klubu, který musel rozhodnout s ohledem na odložení Výroční členské schůze na podzimní měsíce (pozn. odložení bylo z důvodu vyhlášení nouzového stavu v ČR a nemožnosti svolat schůzi).

Hlavní body činnosti pro rok 2020:

 • Na podzim (3. - 4. 10. 2020) uspořádat 12. Celostátní výstavu agapornisů, pozvat zahraničního posuzovatele
 • Publikovat v odborných periodikách všeobecně i odborně o agapornisech
 • Prezentovat klub na výstavě v Botanické zahradě UK
 • Prezentovat klub na Exotice, účastnit se Mistrovství ČR bodovaných ptáků, uspořádat 5. Polabské derby agapornisů
 • Rozšiřovat spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP)
 • Spolupracovat s Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE)
 • Koncem roku se aktivně účastnit výstavy v Polsku
 • Rozšiřovat povědomí o klubu různými formami propagace
 • Zajistit novou verzi informačního tematického letáku
 • Zajistit pro členy bodovací klece a nová klubová trika
 • Zajistit pro členy hormadné doobjednání klubových kroužků
 • Rozšiřovat spolupráci s partnery klubu
 • Uspořádat Výroční členskou schůzi v průběhu klubové výstavy (2. 10. 2020)

 

Výroční členská schůze v roce 2020 se v původně plánovaném termínu (březen) nemohla s ohledem na nouzový stav v ČR a uzavřené hranice uskutečnit. Nový termín konání je 2. 10. 2020 v rámci níž bude volen výbor klubu na dalších 5 let. Programově se bude dále jednat o ohlédnutí za uplynulým obdobím a naplánování činnosti do konce roku a začátek roku 2021.