Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal CZAC

Stanovisko CZAC k podmínkám pro pořádání výstav

Vážení příznivci agapornisů,

Výbor Českého klubu chovatelů agapornisů (CZAC) na základě četných podnětů členů klubu reaguje na ostudný článek „Stanovení podmínek pro systém soutěžních výstav v ČR včetně vymezení národních výstav a podmínek udílení titulů Mistr ČR“, který vyšel v čísle 6/2020 časopisu Nová Exota.

Předložený text definuje společná pravidla a podmínky pro pořádání výstav exotického ptactva členů Českého svazu chovatelů (ČSCH) a Klubu přátel exotického ptactva (KPEP). Kromě obecně stanovených pravidel a požadavků, se kterými se lze v některých případech ztotožnit, vnímáme velkou část pravidel jako zásah do samostatnosti klubů a snahu o omezení jejich činnosti na úkor donucení vystavovatelů a klubů k účasti na „národních“ výstavách.

Ačkoliv má být cílem sjednocení podmínek a podpora soutěžního chovatelství, navržená pravidla se zcela míjí účinkem. Již na první pohled je zřejmé, že např. jednotná platba klecného ve výši 60 Kč za jednoho ptáka, přičemž v roce 2019 byla např. v rámci Exotiky paušální platba 100 Kč za všechny vystavené jedince daného vystavovatele, znamená pro vystavovatele několikanásobné zvýšení nákladů, které zcela jistě nepovedou k cíli zvýšení počtu vystavených ptáků. To vše u velkých, komerčních výstav, které jsou schopny generovat příjmy ze vstupného, pronájmu stánků apod. Současně se to vydává za „podporu chovatelství“ – zatleskejme. Ostatně toto bylo dlouhodobě trnem v oku jiné, konkurenční výstavě (ač se oficiálně všichni musí tvářit, že nelze porovnávat, konkurence neexistuje, je to naopak spolupráce, apod.), která poplatky v obdobné výši vybírala.

Zcela irelevantní, jsou ničím nepodložená a neodůvodnitelná pravidla ve smyslu např.:

  • bodu č. 7 a) 14 dní před výstavou, na které se bude udělovat Mistr ČR, se nesmí pořádat žádná jiná bodovaná výstava ptáků,
  • bodu 7 e) Vystavovatel, který se zúčastní neschválené bodované výstavy v tomto termínu na území ČR, nebude moci vystavovat na výstavách, které mají statut národní výstavy a udělují titul Mistra ČR,
  • bodu 7 f) ČSCH a KPEP nepovolí konání bodovaných výstav svým složkám, organizacím a klubům v tomto termínu,
  • bodů 8 a) a f) Kalendář všech akcí výstav všech složek pod ČSCH a KPEP je sjednocen a uveřejněn. Výstava zde neuveřejněná není považována za povolenou dle výše uvedených skutečností.

Výše uvedená pravidla o znemožnění konání soutěžních výstav před „národní výstavou“, potrestání všech vystavovatelů, kteří by se těchto výstav účastnili (= trest v podobě znemožnění vystavování na „národní“ výstavě), nepovolení pořádání výstav ze strany ČSCH a KPEP v tomto termínu (ani jedna z organizací není oprávněna diktovat termíny výstav jiným a samostatným klubům) a jakási povinnost hlášení výstav do kalendáře pod pohrůžkou případného nepovažování výstavy za povolenou, vnímáme jako snahu o umělou podporu „národní výstavy“, která není schopna si své renomé vybudovat jiným způsobem, než direktivním nařizováním a zakazováním. Nehledě na další nesmyslná pravidla, která jsou však již vnitřní záležitostí zejména ČSCH. Ve své podstatě, chovatel, který není ani v ČSCH ani v KPEP, a chtěl by se účastnit jakékoliv bodované výstavy v období 14 dnů před „národní“ výstavou, by si měl říct: „Abych mohl vystavovat na „národní“ výstavě, mám nyní zákaz vystavit jinde“. Pak přijde na „národní“ výstavu, ale jelikož není členem ani ČSCH ani KPEP, tak stejně nesmí získat titul Mistr ČR. Ve výsledku mu to bude k ničemu.

Největší událostí pro členy našeho klubu a další chovatele agapornisů je naše samostatná klubová výstava, která se každoročně koná v Brně (dříve v Újezdu u Brna). Současně se náš klub tradičně účastní propagační výstavy exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze a soutěžní výstavy Exotika Lysá nad Labem (Polabské derby agapornisů). Naši členi se poslední roky úspěšně účastnili i největší výstavy agapornisů na světě – BVA Masters v Belgii, kde je mimochodem v agapornisech 3x větší konkurence, než na světových šampionátech. Tyto výstavy jsou pro nás prioritou a i naše klubová výstava bude nadále odpovídat termínům tak, aby nebyla s těmito událostmi z pohledu prezentace agapornisů v kolizi. Rozhodně nebudeme upravovat kalendář pořádání výstav a povinně předávat byrokratická hlášení cizím subjektům (např. jmenné seznamy vystavovatelů, aby si pak někdo mohl kontrolovat „docházku“ dle výše uvedených pravidel) a ani se „dovolovat“, kdy si můžeme a nebo nemůžeme pořádat výstavu s ohledem na termín konání komerční výstavy v jiném kraji.

Dne 7. 7. 2020 uplyne již 10 roků od podepsání dohody o spolupráci s KPEPem. Cílem našeho klubu je s touto jedinou a největší organizací sdružující chovatele exotického ptactva v České republice partnersky spolupracovat i v nadcházejících letech. Slovo spolupráce znamená oboustrannou vzájemnou podporu, nikoliv podřizování se přáním jiných organizací. Je tedy jednoznačné, že pro nás má v rámci spolupráce smysl a oboustranný přínos výstava Exotika v Lysé nad Labem, nikoliv jiné subjekty, které se snaží zvýšit svou uvadající prestiž konstatováním o ještě více „národnější a mezinárodnější výstavě“.

Český klub chovatelů agapornisů na základě výše uvedeného závěrem konstatuje, že text nebyl s naším klubem projednán, publikovaná pravidla se na něj nevztahují a nehodlá se jimi povinně řídit. Odmítáme veškeré direktivní kroky z publikovaného textu ve smyslu „nesmí, nepovolí, zakazuje …“.

Doba se za 30 let změnila a nenecháme se ovládat bývalými socialistickými strukturami jiných organizací!

v Brně dne 6. 6. 2020

 

Za výbor klubu podepsali:  Ing. Miloslav Blažek  předseda
   Ing. Petr Vopálka  jednatel
   Ondřej Nový      hospodář
   Mgr. Karel Novák  člen výboru pro spolupráci s KPEP
   Petr Kunčar  člen výboru pro Polsko
   Juraj Hargaš  člen výboru pro Slovensko
     

Podpisu se zdržel:

Josef Markytán                člen výboru

 

Oficiální stanovisko ke stažení: