Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Plán činnosti

Program pro rok 2022 byl schválen Výroční členskou schůzí konanou 25. - 26. 3. 2022 v Brně.

Hlavní body činnosti pro rok 2022:

 • Na podzim (1. - 2. 10. 2022) uspořádat 14. Celostátní výstavu agapornisů, zajistit 3 posuzovatele
 • V rámci výstavy uspořádat setkání a diskuzi mezi posuzovateli a členy klubu
 • Uspořádat pro členy klubu přednášky o agapornisech, zjistit zájem pomocí dotazníků
 • Publikovat v odborných periodikách všeobecně i odborně o agapornisech
 • Prezentovat klub na výstavě v Botanické zahradě UK
 • Prezentovat klub na Exotice, účastnit se Mistrovství ČR bodovaných ptáků, uspořádat 6. Polabské derby agapornisů
 • Rozšiřovat spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP)
 • Spolupracovat s Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE)
 • Koncem roku se aktivně účastnit výstavy v Polsku
 • Rozšiřovat povědomí o klubu různými formami propagace
 • Zajistit dotisk informačního tematického letáku
 • Zajistit pro členy nová klubová trika
 • Zajistit dotisk klubových vizitek
 • Připravit několik tematických roll-upů
 • Zajistit pro členy hormadné doobjednání klubových kroužků
 • Rozšiřovat spolupráci s partnery klubu
 • Uspořádat členskou schůzi v průběhu klubové výstavy (30. 9. 2022)