Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Plán činnosti

Program pro rok 2019 byl schválen v rámci Výroční členské schůze ze dne 29. - 30. 3. 2019 v Brně.

Hlavní body činnosti pro rok 2019:

 • Na podzim (27. - 28. 9. 2019) uspořádat 11. Celostátní výstavu agapornisů, pozvat zahraničního posuzovatele
 • Publikovat v odborných periodikách všeobecně i odborně o agapornisech
 • Prezentovat klub na výstavě v Botanické zahradě UK
 • Prezentovat klub na Exotice, účastnit se Mistrovství ČR bodovaných ptáků, uspořádat 4. Polabské derby agapornisů
 • Rozšiřovat spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP)
 • Spolupracovat s Polski Związek Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych (PZHKiPE)
 • Koncem roku se aktivně účastnit výstavy v Polsku
 • Rozšiřovat povědomí o klubu různými formami propagace, připravit nové verze propagačních materiálů
 • Zajistit pro členy vizitky, bodovací klece apod.
 • Rozšiřovat spolupráci s partnery klubu
 • Uspořádat členskou schůzi v průběhu klubové výstavy (27. 9. 2019)

 

Výroční členská schůze v roce 2020 je plánována v obvyklém termínu (cca březen), v rámci níž bude volen výbor klubu na dalších 5 let. Programově se bude dále jednat o ohlédnutí za uplynulým obdobím a naplánování činnosti na rok 2020.