Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Představení klubu

Začátkem nového tisíciletí se každý rok objevovala nějaká ta módní vlna různých mutací agapornisů. Agapornisové byli pro mnohé „chovatele“ finančně zajímaví a rozšířili se na takovou úroveň, že nastal všeobecný, prudký propad kvality. Ptáci malého vzrůstu, nevhodné kombinace mutací a dokonce množství mezidruhových kříženců. Smutný obrázek toho, jakým směrem se vydaly chovy.

V reakci na tuto situaci byl dne 26. 10. 2008 založen Český klub chovatelů agapornisů. Jak je již patrno z názvu, hlavní činností klubu je osvěta za zachování kvalitního chovu těchto krásných papoušků a to jak přírodního zbarvení, tak i jejich barevných mutací. Stanovení standardů jedinců a jejich srovnávání na výstavách, mezi špičkovými chovateli a na mezinárodní úrovni, musí vést k selekci chovaných agapornisů a k jejich rozvoji, a ne k různým mezidruhovým křížencům a dalším hrůznostem plynoucích z neznalosti.

Prostředky, kterých k tomu využíváme, jsou:

 • Sdružení špičkových chovatelů v rámci klubu
 • Výměna zkušeností a odchovů mezi členy
 • Vypracování celostátně uznávaných standardů hodnocení kvality pro jednotlivé druhy, vycházejícího z mezinárodních standardů
 • Spolupráce na tvorbě mezinárodního názvosloví mutací agapornsů
 • Vypracování výstavního řádu
 • Pořádání celostátních i mezinárodních bodovaných výstav
 • Návštěvy mezinárodních výstav a setkání chovatelů agapornisů
 • Návštěvy chovatelů u nás i v zahraničí
 • Pořádání setkání, případně školení na témata chovu a veterinárních opatření
 • Prezentace v rámci klubového webu
 • Zapojení mladých chovatelů k získávání zkušeností od špičkových chovatelů


Vrcholem sezony pro klub je pořádání klubové výstavy. Naši členové se účastní různých výstav po ČR, včetně Exoty Olomouc či Exotiky v Lysé nad Labem. V posledních letech jezdíme každý rok na největší výstavu agapornisů na světě – BVA Masters v Belgii, kde jsme navázali řadu kontaktů s kluby a chovateli z celého světa.

Klub je právnickým členem Klubu přátel exotického ptactva (KPEP), Belgického klubu chovatelů agapornisů (BVA, číslo 2498) a Evropské společnosti milovníků ptactva (ELSIN). Dále spolupracujeme s polskou chovatelskou organizací PZHKiPE.

 

Logo Českého klubu chovatelů agapornisů  Logo Klubu přátel exotického ptactva  Logo Belgické asociace chovatelů agapornisů Logo polské organizace PZHKiPE