Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Loga klubů11. Celostátní výstava agapornisů

KDY: 27. - 28. 9. 2019

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 24. 9. 2019

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: v pátek od 7:30 do 10:30

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 15:00 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

VÝSLEDKY VÝSTAVY ZDE:

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice. V posledních letech bylo k vidění kolem 300 agapornisů, kdy v bodované části soutěžilo kolem 240 agapornisů různých druhů a mutací. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace, pravidelně bývají vystaveny nejnovější barevné novinky, které i v zahraničí jsou vzácné. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí. Zkrátka speciální výstava je jedinečným místem pro setkání chovatelů agapornisů, kteří se o tyto ptáky opravdu zajímají! 

Vrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 11. Celostátní výstavy agapornisů se bude konat 27. – 28. 9. 2019 v areálu penzionu Colatransport v Brně - Holáskách. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, možnost ubytování, restaurace a další zázemí. Vše je součástí jednoho areálu.

Každoroční snahou členů klubu je posunout výstavu zase o něco dále. V letošním roce jsme se rozhodli pozvat zahraničního posuzovatele s licencí BVA International, který agapornise posoudí dle standardních BVA měřítek. Chovatelé tak dostanou zpětnou vazbu a to ve srovnání se zahraničními chovy. Pro začínající chovatele a vystavovatele je to příležitost zjistit, na co si dávat pozor, v čem mají agapornisové v jejich chovech přednosti a nebo naopak nedostatky. Není potřeba jezdit přes 1 000 km do Belgie, letos to bude "za rohem", v Brně ...

Colatransport - místo klubové výstavy

Výstava je rozložena do dvou dnů, kdy pátek (27. 9.) je vyhrazen její organizaci a vystavovatelům. Tento den proběhne příjem agapornisů a to od 7:30 do 10:30. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, zpracování výsledků a první tisky katalogů. Hodnocení agapornisů provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní pohár, dílčí poháry obdrží vítězní agapornisové v rámci svého druhu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu" a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu. Večer bude výstava slavnostně zahájena v restauraci. Tradiční zahájení výstavy, při kterém budou vyhlášeny výsledky výstavy a dále zde mají členové klubu a vystavovatelé možnost posedět a do pozdních hodin probrat různá témata...Pro členy klubu a vystavovatele bude součástí setkání se zahraničním posuzovatelem a jeho přednáška k vystaveným agapornisům. 

Výstavní prostoryDruhý den, tj. v sobotu 28. 9. bude výstava od 9:00 do 15:00 otevřena pro veřejnost. Součástí výstavy bude prodejní část, kde vystavovatelé nabídnou agapornise ze svých chovů a bude možné si je zakoupit kdykoliv během výstavy. K prodeji budou i někteří agapornisové z bodovací části (označení v katalogu, příp. na klecích), ale odběr těchto agapornisů bude možný až od 14:30. Během výstavy je však možné si je zamluvit. Tímto je předcházeno tomu, aby se již během výstavy nevyprazdňovaly klece s vystavenými agapornisy. Dále bude možné zakoupit základní sortiment krmení pro agapornise.

Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP. Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu, věk nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Nezáleží, zda s chovem začínáte nebo se mu věnujete desítky let – výstava je o setkání chovatelů, kteří se snaží o kvalitní chovy agapornisů, o soutěži, kdy nejlepší budou oceněni a méně úspěšní zjistí na co si dávat pozor a čeho se vyvarovat. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek, na druhu, mutaci, ani stáří agapornise nezáleží. Výstava bude členěna do těchto tříd:

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2018Agapornis růžohrdlý (aqua) - vítěz 8. Celostátní výstavy agapornisů
  • TŘÍDA B – agapornisové 2017 a starší (tzn. 2016, 2015, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2019)
  • TŘÍDA N – nedefinovatelní agapornisové, nové a neuznané mutace a kombinace

Během výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu. Vstup do výstavních prostor i restaurace je bezbariérový.

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí, zahraniční posuzovatel … Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů. Na výstavu, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která se neustále posouvá dopředu.

Těšíme se na Vaši účast nebo návštěvu

Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 24. 9. 2019. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků v pátek 27. 9. 2019 od 7:30 do 10:30. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Kartonové klece pro třídu M zajistí pořadatel, v přihlášce je nutné uvést počet, kolik jich budete potřebovat.

Agapornisové do prodejní části se přihlašují přes vlastní přihlášku. Chovatel v ní uvede požadované údaje (číslo kroužku, druh, mutaci nebo kombinaci a cenu). Pokud ví, může uvést i štěpitelnost a pohlaví. Pokud je pohlaví určeno pomocí DNA testu, je nutné mít certifikát k dispozici a předat jej v rámci příjmu agapornisů na výstavu. Agapornisové jsou umisťovány v bodovací kleci zásadně po jednom. Pro prodejní část lze využít i nestandardní bodovací klece. Stejně jako v předešlém roce i letos platí pravidlo, že vystavovatel může v prodejní části nabídnout pouze tolik agapornisů, kolik jich má v části výstavní. Pokud chce chovatel nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části, tak v přihlášce byl nově doplněn sloupec "Cena", do kterého uvede hodnotu za kterou agapornise nabízí (odběr z Výstavní části je však možný až po 14:30).

Novinky 2019:

Koncept výstavy a její systém zůstává pro letošní rok zachován. Po dvou letech byly aktualizovány Výstavní skupiny, kde nastala řada změn, např. kompletně jsou přečíslovány skupiny u agapornisů s bílým okružím oka, doplněny byly i dvě nové uznané mutace. Při vyplňování přihlášky tedy postupujte podle aktuálních Výstavních skupin. V přihlášce do Výstavní části přibyl nově sloupec "Cena", který slouží pro případné doplnění ceny daného agapornise, pokud má chovatel v plánu nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části (odběr je možný až po 14:30). 

Letošní výstavu posoudí společně český a zahraniční posuzovatel. Chovatelé tak budou mít jedinečnou možnost nechat si ohodnotit své agapornise ve srovnání s mezinárodními měřítky. V pátek večer pro členy klubu a vystavovatele proběhne setkání s posuzovatelem ze zahraničí, jehož součástí je plánována i přednáška o agapornisech (zhodnocení vystavených agapornisů, přednosti, nedostatky ...).

Od loňkého roku se zavedl jednotný paušál na klecné, kdy vystavovatel platí 200 Kč při počtu vystavených ptáků 1 až 10. Pokud vystavuje 11 a více agapornisů, hradí paušální poplatek ve výši 100 Kč. Mládežníci CZAC mají uvedené paušální klecné poloviční: při počtu 1 – 10 ptáků se jedná o 100 Kč, při počtu 11 a více ptáků se jedná o 50 Kč. Tento systém zůstává zachován i pro rok 2019.

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. O této problematice sepsal článek Miloslav Blažek: Příprava agapornisů na výstavu
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás
  • Nemáte představu o průběhu výstavy? Přečtěte si ohlédnutí za předešlými ročníky:

 

10. Celostátní výstavou agapornisů
 9. Celostátní výstavou agapornisů
 8. Celostátní výstavou agapornisů
 7. Celostátní výstavou agapornisů
 6. Celostátní výstavou agapornisů
 5. Celostátní výstavou agapornisů
 4. Celostátní výstavou agapornisů
3. Celostátní výstavou agapornisů
2. Celostátní výstavou agapornisů
1. Celostátní výstavou agapornisů


Partneři výstavy:

Partneři výstavy 2019

 

 

DĚKUJEME