Požární 118/10,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

Loga15. Celostátní výstava agapornisů

KDY: 30. 9. - 1. 10. 2023

KDE: Colatransport, Písníky 409/18, 620 00 Brno – Holásky (mapa)

PŘIHLÁŠKY: do 26. 9. 2023 (odkaz)

PŘÍJEM AGAPORNISŮ: ve čtvrtek 28. 9. 2023 od 18:00 do 21:00, v pátek 29. 9. 2023 od 7:30 do 11:00

OTEVŘENO PRO VEŘEJNOST: v sobotu od 9:00 do 17:00, v neděli od 9:00 do 13:00

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ: 

VÝSLEDKY VÝSTAVY 2023 - KLIKNI ZDE

Na podzim letošního roku (26. 10. 2023) uplyne 15 let od založení Českého klubu chovatelů. Současně v tento rok pořádáme jubilejní 15. Celostátní výstavu agapornisů v České republice. V roce 2009 jsme při prvním ročníku výstavy začínali s tradicí vystavování agapornisů u nás, kdy do té doby byl tento rod papoušků na výstavách zastoupen minimálně a byl pouze okrajový. Čas plynul, výstava se přestěhovala z Chovatelského areálu v Újezdě u Brna do areálu penzionu Colatransport v Brně a z několika vystavovatelů se stali desítky aktivních chovatelů z několika zemí. Posouzení výstavy již není v silách jednoho posuzovatele, ale čtyř a to ze tří zemí. Jak se posunul chov agapornisů ve středoevropském regionu, vyvíjela se i výstava, která každý rok přichází s inovací.

Areál Colatransportu - místo konání výstavyPři dosud posledním ročníku bylo k vidění přes 420 agapornisů od více jak 3 desítek vystavovatelů ze 4 zemí. Kvalita vystavených agapornisů za patnáct let výrazně stoupla a díky tomu se kultivují chovy agapornisů u nás. Dámy a pánové, zveme Vás na 15. ročník!

Klubová výstava Českého klubu chovatelů agapornisů je největší výstavou agapornisů v České republice a v posledních letech i středoevropského regionu. Výstavy se účastní nejen členové klubu, ale též chovatelé mimo klub z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie. Zájem o výstavu registrujeme i od chovatelů z Německa nebo Chorvatska. K vidění jsou běžné i málo rozšířené mutace, pravidelně bývají vystaveny nejnovější barevné novinky, které jsou i v zahraničí vzácné. Návštěvníci přijíždějí z blízkého okolí i z několika set kilometrů vzdálených oblastí.

Každý nějak začínal a i na výstavě se setkávají vystavovatelé různých generací. Někteří začínají, jiní se chovu věnují desítky let. Vyhraje ten nejlepší agapornis, ale zkušenosti z jejich porovnání nabere každý. Během výstavy probíhají setkání a diskuze o agapornisech, známých i nových mutacích. Výstava není jen o soutěži, ale i o setkání, výměně zkušeností, navázání spolupráce… Pár dnů z roku tak věnujeme čas tomu, co nás všechny spojuje, náš koníček, naši oblíbenci – agapornisové.

Vrchol sezony pro chovatele agapornisů v podobě 15. Celostátní výstavy agapornisů se uskuteční 30. 9. – 1. 10. 2023 v areálu penzionu Colatransport v Brně. Dobrá dostupnost MHD Brno, parkoviště, restaurace a další zázemí. Vše je součástí jednoho areálu. Klademe důraz na objektivitu posouzení a jeho odbornost. Proto výstavu hodnotí posuzovatelé z České republiky, Slovenska nebo Německa. Posuzovatelé splňují vysoké standardy, pohybují se na světové scéně, navštěvují velké výstavy, někteří mají licenci BVA International. To vše ne tisíce kilometrů daleko, ale u nás, v České republice.

Příjem ptáků na výstavu je rozdělen do dvou dnů. Vystavovatel může dorazit dle toho, jak mu to časově vyhovuje – tzn. večer nebo druhý den dopoledne. Příjem probíhá ve čtvrtek 28. 9. od 18:00 do 21:00 a v pátek 29. 9. od 7:30 do 11:00. Během příjmu budou agapornisové kontrolováni a případné nejasnosti upřesňovány (např. zařazení do Výstavní skupiny apod.). Za určení mutace je vždy zodpovědný vystavovatel daného agapornise. Po příjmu bude následovat posuzování agapornisů, které provedou dle mezinárodních standardů posuzovatelé. Pro členy klubu se bude mezitím konat členská schůze klubu a též jsou v plánu dvě přednášky z chovů agapornisů. Navečer pak začne zpracování výsledků a v místní restauraci neformální posezení členů klubu a vystavovatelů. V rámci posezení opět plánujeme zařadit diskuzi s posuzovateli agapornisů, kde každý z účastníků výstavy může probrat problematiku posouzení, standardů, směřování chovu apod.

Následující den, tj. v sobotu 30. 9. bude výstava od 9:00 do 17:00 otevřena pro veřejnost. Večer od 18:30 bude pro členy klubu, vystavovatele a pozvané hosty zahájen slavnostní večer, kde v úvodu dojde k oficiálnímu vyhlášení výsledků a předání cen. Nejlepší agapornisové získají diplomy ve své skupině, stuhami budou oceněni nejlepší agapornisové z každého druhu a třídy. Z dílčích vítězů třídy A vzejde Vítěz výstavy, který obdrží hlavní pohár, dílčí poháry obdrží vítězní agapornisové v rámci svého druhu. Dále budou uděleny tituly „Mistr klubu" a „Mistr mládežník klubu“ za nejlepší odchovy členů klubu. Večer současně bude oslavou 15 let od založení klubu. Volná zábava a posezení pak probíhá do pozdních nočních hodin ...

V neděli 1. 10. je výstava pro veřejnost otevřena od 9:00 do 13:00, kdy od 12:30 může začít výdej prodaných agapornisů z výstavní části. V 13:00 dojde k ukončení výstavy a k postupnému výdeji vystavených agapornisů.

Ocenění agapornisové (2021)Vítěz výstavy 2022 - agapornis růžohrdlý

 

 

 

 

 

 

 

Výstava se bude řídit Výstavními pravidly, která obsahují všechny důležité informace. Dále bude splňovat všechny platné předpisy pro pořádání takovýchto akcí, včetně Výstavního řádu KPEP. Vystavovat mohou všichni chovatelé, bez ohledu na členství v klubu, věk nebo státní příslušnost. Chovatelé tak mají možnost porovnat své chovy mezi sebou. Každý se může posouvat. Každý agapornis musí mít uzavřený kroužek. Výstava bude členěna do těchto tříd:

  • TŘÍDA A – agapornisové odchovaní v roce 2022
  • TŘÍDA B – agapornisové 2021 a starší (tzn. 2020, 2019, …)
  • TŘÍDA M – agapornisové odchovaní v letošním roce (2023)
  • TŘÍDA N – nové a neuznané mutace a kombinace, nedefinovatelní agapornisové

Během výstavy je možné posedět a občerstvit se v restauraci, která je součástí celého areálu. Vstup do výstavních prostor i restaurace je bezbariérový. V rámci časového prostoru doporučujeme navštívit např. nedalekou jedinou papouščí zoologickou zahradu v Evropě – ZOO Bošovice (odkaz) nebo ZOO v Brně (odkaz)..

Vážení chovatelé a příznivci agapornisů. Opět po roce zde bude největší výstava agapornisů v ČR/SR, která nabídne srovnání agapornisů napříč chovy. Reprezentativní prostory, stovky agapornisů, chovatelé a návštěvníci z několika zemí, zahraniční posuzovatelé… Vrchol sezony pro každého chovatele agapornisů je tady!

Zveme Vás na výstavu, kde jsou agapornisové středem pozornosti. Na výstavu, která vychází z uznávaných mezinárodních systémů, kde jsou k vidění běžné, ale i vzácné mutace či méně časté kombinace, formy. Na výstavu, kde je možné dozvědět se o nejnovějších směrech. Na výstavu, které se účastní začátečníci i zkušení chovatelé. Zkrátka na výstavu, která se neustále posouvá dopředu.

Těšíme se na Vaši účast nebo návštěvu!

Bodovací klece na klubové výstavěCelostátní výstava agapornisů

Postup přihlášení:

Pro přihlášení Vašich agapornisů na výstavu si nejprve stáhněte přihlášku. Následně vyplňte všechny údaje včetně zařazení agapornise do příslušné skupiny (= mutace/kombinace, viz Výstavní skupiny).  Při vyplňování přihlášky můžete též využít rozevíracích šipek, které Vám usnadní její vyplnění a nemusíte tak složitě vypisovat jednotlivé údaje. Vyplněnou přihlášku odešlete na adresu klubu či na e-mail a to do půlnoci 26. 9. 2023. Případné nesrovnalosti budou dořešeny při přejímce ptáků ve čtvrtek a v pátek. Přijetí přihlášek potvrzujeme pouze elektronickou formou.

Agapornise je možné vystavit pouze ve standardních bodovacích klecích o rozměrech 16-18 cm hloubka, 36 cm šířka a 30 cm výška (dále viz Výstavní pravidla). Ptáci v jiných typech klecí nebudou připuštěni do soutěže. Klece nestandardních rozměrů však můžete využít v prodejní části. Pokud nemáte bodovací klece, je možné si je od pořadatele zapůjčit. Tyto klece budou připraveny na výstavě a zájem o zapůjčení je nutné vyznačit v přihlášce.

Agapornisové do prodejní části se přihlašují přes vlastní přihlášku. Chovatel v ní uvede požadované údaje (číslo kroužku, druh, mutaci nebo kombinaci a cenu). Pokud ví, může uvést i štěpitelnost a pohlaví. Pokud je pohlaví určeno pomocí DNA testu, je nutné mít certifikát k dispozici a předat jej v rámci příjmu agapornisů na výstavu. Agapornisové jsou umisťovány v bodovací kleci zásadně po jednom. Pro prodejní část lze využít i nestandardní bodovací klece. Platí pravidlo, že vystavovatel může v prodejní části nabídnout pouze tolik agapornisů, kolik jich má v části výstavní. Pokud chce chovatel nabídnout k prodeji agapornise i z Výstavní části, tak v přihlášce do výstavní části se nachází sloupec "Cena", do kterého uvede hodnotu za kterou agapornise nabízí (odběr z Výstavní části je však možný až v neděli od 12:30).

Prodej agapornisů:

Prodejní částNa výstavě je možné zakoupit agapornise různých druhů a mutací a to pouze od chovatelů, kteří současně vystavují. Nejedná se tedy o žádnou anonymní burzu. Prodej agapornisů je rozdělen na dvě části:

Prodejní část – na výstavě se nachází vyčleněný prostor, většinou v pravém rohu haly, který je vyčleněn pro přímý prodej agapornisů. V této části jsou v jednotlivých bodovacích klecích nabízeni agapornisové k prodeji. Pohybují se zde pověření členi klubu, kteří mají prodej na starost (většinou v zelených tričkách se jmenovkou „garant prodeje“). Klece jsou označeny červeným číslem a jsou na nich uvedeny další informace – druh, mutace, číslo kroužku, cena... Agapornise z prodejní části je možné si zakoupit a současně odnést kdykoliv během výstavy.

Výstavní část – vystavovatelé nabízí k prodeji i některé agapornise z výstavní části. Ve výstavní části jsou bodovací klece označeny černým číslem, a pokud je možné některé z agapornisů zakoupit, je na jejich kleci nalepen štítek „prodejné“. Pokud návštěvníka zaujme agapornis ve výstavní části a není označen jako prodejný, je ještě možnost kontaktovat prostřednictvím garanta prodeje přímo majitele. V případě zájmu o zakoupení agapornise z výstavní části je opět potřebné kontaktovat garanty prodeje. Tyto agapornise však není možné odebrat ihned, čekají až na ukončení výstavy a jejich odběr je možný až v neděli od 12:30.

V rámci výstavy bude dále možné zakoupit základní sortiment krmení pro agapornise a to od firmy Podstufka (odkaz).

Novinky 2023:

Největší novinkou bude organizovaný výdej agapornisů z výstavy. V neděli 1. 10. se výstava uzavře a tým lidí připraví výdej agapornisů jednotlivým vystavovatelům. Výdej bude probíhat od 14:00, kdy dojde jak k výdeji agapornisů, tak k vyúčtování. Kritériem pro řazení na výdeji je vzdálenost bydliště chovatele (chovatelé s nejdelší cestou budou preferováni).

Klub má nyní k dispozici cca 160 výstavních bodovacích klecí. Pokud chovatel nemá klece vlastní, může si je tak zapůjčit. Tyto klece budou připraveny na výstavě. Ve třídě M (mláďata) je stejně jako v předchozím roce možné vystavovat agapornise v dřevěné nebo kartonové bodovací kleci.

I tento rok bude možný zkrácený průběh příjmu, apelujeme zejména na členy klubu, aby jej využili. Vystavovatel si příjem urychlí tím, že obdrží pouze čísla klecí, kterými si polepí dle seznamu bodovačky. Daný počet pak už jen předá, vyrovná poplatky a může odjíždět. Odpadá tak kontrola mutací a zařazení a nemusí čekat na moment, až na něj přijde řada – odbaven bude přednostně. Tato možnost se bude týkat pouze těch, kteří v e-mailu s přihláškou jednoznačně uvedou: „CHCI ZRYCHLENÝ PŘÍJEM“. Pokud chovatel toto neuvede, příjem pro něj proběhne standardně jako v minulých letech.

 

Doporučení:

  • Agapornise je vhodné na výstavu předem připravit. Nejlépe by měli strávit určitý čas v menší kleci a zvyknout si tak na člověka. Více v článku: Příprava agapornisů na výstavu
  • O čem je sportovní chovatelství, jaký je jeho smysl? Přečtěte si článek k tomuto tématu - ZDE
  • Zajímá Vás způsob vyplnění přihlášky? Průběh příjmu? Sepsali jsme stručné informace, viz Návod - příjem agapornisů
  • Máte dotazy? Potřebujete pomoc s vyplněním přihlášky nebo něco upřesnit? - kontaktujte nás
  • Nemáte představu o průběhu výstavy? Přečtěte si ohlédnutí za předešlými ročníky:

 

14. Celostátní výstavou agapornisů
13. Celostátní výstavou agapornisů
12. Celostátní výstavou agapornisů
11. Celostátní výstavou agapornisů
10. Celostátní výstavou agapornisů
 9. Celostátní výstavou agapornisů
 8. Celostátní výstavou agapornisů
 7. Celostátní výstavou agapornisů
 6. Celostátní výstavou agapornisů
 5. Celostátní výstavou agapornisů
 4. Celostátní výstavou agapornisů
3. Celostátní výstavou agapornisů
2. Celostátní výstavou agapornisů
1. Celostátní výstavou agapornisů


Partneři výstavy:

partneri 2023

 

 

DĚKUJEME