Požární 10a,
620 00 Brno

+420 775 561 650
czagapornisclub@seznam.cz

Napsal Miloslav Blažek

11. Celostátní výstava agapornisů

Po loňských oslavách deseti let od založení klubu a i desátého ročníku pořádání klubové výstavy, jsme letos začali psát další historii našeho klubu a pořádání výstav agapornisů. Největší výstava agapornisů v České republice se uskutečnila v termínu 27. - 28. 9. 2019 v prostorách areálu penzionu a restaurace Colatransport v Brně - Holáskách.

Přípravy výstavy začínaly opět jako každý rok po Výroční členské schůzi, která se konala v březnu. Na této schůzi je vždy mimo jiné stanoven harmonogram akcí klubu na celý rok. Vždy se během tohoto vrcholného setkání členů klubu objeví nové názory i díky novým členům, kteří do klubu přicházejí, a zavane tzv. svěží vítr, který je motorem posunu k ještě lepším akcím klubu. Ne jinak tomu bylo i v plánování letošní výstavy.

Výstavní prostory 11. Celostátní výstavy agapornisů

Členská schůze klubu

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní novinkou tohoto ročníku bylo pozvání zahraničního posuzovatele s licencí BVA International, který provedl posouzení soutěžních ptáků. I přes výraznější finanční náročnost tohoto počinu byla jeho účast na výstavě pozitivem, protože byl ochoten k diskuzi o hodnocených ptácích, o chybách, kterých je třeba se v chovech agapornisů do budoucna vyvarovat a posunout chov agapornisů nejen v České republice na novou kvalitativní úroveň. Ne každý však tento náraz s realitou dobře nesl …

Příprava výstavy začala letos ve čtvrtek odpoledne, byly dokončeny úpravy haly a proveden částečný příjem ptáků na výstavu. Pátek začal jako obvykle zbylým příjmem ptáků na výstavu. V poledne byla provedena veterinární prohlídka vystavených agapornisů, následně přijel i náš dlouholetý posuzovatel pan René Poštulka a začalo hodnocení ptáků ve výstavní části.  V době po obědě probíhala, jako každoročně i členská schůze klubu, kde se řešily věci okolo výstavy i činnosti co nás ještě čekají do konce roku.

Poháry pro vítěze

Zhodnocení výstavy zahraničním posuzovatelem - Berndem Ziegenfussem

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocování výsledků se letos neúměrně protáhlo z důvodu rekordního počtu vystavených jedinců, i když výsledky byly díky dvěma posuzovatelům hotovy v plánovaném čase. Asi s hodinovým zpožděním byly vyhlášeny výsledky výstavy, proběhlo předání klubových cen. Je úkolem další Výroční členské schůze se tímto jediným negativem výstavy zabývat a najít nová řešení do budoucna a vyřešit toto negativum i s tím vědomím, že se zvyšuje nejen počet vystavených ptáků, počet vystavovatelů, ale hlavně počet zastoupení vystavovatelů z jiných zemí.

Výstava začala pro veřejnost v sobotu od devíti hodin. Dopoledne jsme strávili všichni na výstavě a zodpovídali dotazy návštěvníků. Na závěr výstavy proběhlo samozřejmě i focení. Ukončení proběhlo v patnáct hodin, následoval úklid haly a odjezd vystavovatelů domů.

Výstava otevřena pro veřejnost

Vítězní agapornisové fischeri - Vítěz výstavy, Mistr klubu

 

 

 

 

 

 

 

Letošní ročník byl co do počtu vystavených agapornisů rekordní a díky sehranému týmu se podařilo výstavu zvládnout. Zájem o kvalitu o agapornisů byl asi největší za dobu pořádání klubových výstav, což dokládají jak cílené cesty návštěvníků z různých koutů ČR, ale i Slovenska, Maďarska a Polska. Prezentováno bylo opět několik mutací, které zažili svoji premiéru, např. agapornis fischeri bledě plavý nebo agapornis hnědohlavý SF Euwing violet D modrý. Zkrátka i v tomto výstava posunula svou laťku. Posunem pro výstavu byl i stoupající mezinárodní zájem – vystavovatelé z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Itálie.

Děkujeme všem vystavovatelům, že mají zájem posouvat své chovy dopředu, že každoročně věnují svůj čas výstavě a že díky nim se z výstavy stala agapornis událost roku v našem regionu.

Těšíme se na viděnou v roce 2020 při 12. Celostátní výstavě agapornisů

Miloslav Blažek

Celkové umístění:

1. místo  Gabriel Bartalos agapornis fischeri 93 bodů (100/01 - zelený) 
2. místo  Riccardo Messi agapornis růžohrdlý 92 bodů (02/04 - opalin zelený)
3. místo  Pavel Roder agapornis fischeri 92 bodů (100/01 - zelený) 

 

Statistické údaje:

Počet agapornisů 245
Počet druhů 5
Počet vystavovatelů 30


Fotogalerie z výstavy: