Požární 10a,
620 00 Brno

+420 728 325 744
czagapornisclub@seznam.cz

O klubu

Představení Českého klubu chovatelů agapornisů, základní informace a cíle.

Mapa členů

Potřebujete poradit s chovem agapornisů? Sháníte chovatele z Vašeho okolí?

Členství

Chováte agapornise? Uvažujete o vstupu do klubu? Základní informace zde.

KPEP

Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Hlavní partner klubu.

Napsal CZAC

306. Informace k 12. Celostátní výstavě agapornisů

Rok 2020 je ve znamení zrušení nebo odložení mnoha agapornis akcí v celé Evropě. Naším klubem pořádaná 12. Celostátní výstava agapornisů tak bude jedna z mála, která se uskuteční a bude aspirovat i na největší agapornis akci v našem regionu. V rubrice Klubová výstava jsme zveřejnili veškeré informace k výstavě. Letos je největší novinkou její rozšíření o jeden den. Výstava se uskuteční v termínu 3. – 4. 10. 2020 v areálu penzionu Colatransport v Brně s tím, že příjem ptáků na výstavu se uskuteční v pátek 2. 10. Nově je plánována pro širokou veřejnost i přednáška o agapornisech a to v sobotu 3. 10. od 14:00. Hlavní plakát výstavy je k dispozici v češtině, angličtině, polštině, maďarštině a nově i v němčině. Výstavu opět posoudí nejlepší posuzovatel agapornisů u nás ve spolupráci s posuzovatelem ze zahraničí s licencí BVA International. Objektivita a odbornost je tak zajištěna! Zveme širokou chovatelskou veřejnost k účasti na výstavě – pojďme společně strávit několik dnů s agapornisy, v roce, kdy každá akce je vzácností!

Napsal CZAC

305. Výstava v Botanické zahradě UK

Tradiční výstava v Botanické zahradě Univerzity Karlovy v Praze se koná v termínu 14.-30. 8. 2020, letos je to již 81. ročník a současně KPEP slaví 90 let od svého založení. Pro náš klub je tato výstava vždy začátkem výstavní sezony a i tento rok na ní můžete vidět naší prezentaci agapornisů. Klub obsadil 4 klece ve výstavní části, letos prezentuje zejména agapornise fischeri v přírodním zbarvení a v mutacích opalin zelený a Euwing modrý. Dále pak agapornise hnědohlavé. Za náš klub agapornise vystavují Josef Markytán a Karel Novák, který současně prezentuje i barevné andulky ze svého chovu. Od členů klubu lze v prodejní části agapornise i zakoupit. Zveme širokou veřejnost k návštěvě této tradiční výstavy!

Napsal CZAC

304. Spuštěno odpočítávání do klubové výstavy

Dva měsíce zbývají do 12. Celostátní výstavy aagapornisů (3. - 4. 10. 2020) a ačkoliv jsme ještě nezveřejnili přesnější informace, přípravy jsou v plném proudu. Letošní agapornis událost roku nám samozřejmě trochu komplikuje nejistota ohledně covid-19, nicméně připravujeme se stejně jako každý jiný ročník. Letošní ročník přinese několik novinek a nyní spouštíme odpočítávání do ukončení příjmu přihlášek a dále do začátku výstavy. Podrobné informace k výstavě přineseme již brzy!

Napsal CZAC

303. Nová zájemkyně o členství

S číslem AC 066 bude vystupovat paní Jana Kamírová, která splnila základní podmínky pro přijetí a jejíž profil naleznete v sekci Seznam členů. Do doby schválení Výroční členskou schůzí bude vedena v režimu "zájemkyně o členství", po splnění zbývajících podmínek pak dojde k přeřazení mezi stálé členy klubu. 

Napsal CZAC

302. Uplynulo 10 let spolupráce s KPEP

Dne 7. 7. 2020 uběhlo 10 let od podepsání dohody o spolupráci s Klubem přátel exotického ptactva (KPEP). Prvotním impulsem byl článek L. Žohy v Nové Exotě o zmaru chovatelství v podání Českého svazu chovatelů. Následně došlo k setkání zástupců CZAC (Miloslav Blažek, Petr Vopálka, Jiří Kornel) se zástupci KPEPu (Václav Podpěra, Ladislav Žoha, Otta Kovářík) po burze v Kladně, v jehož důsledku KPEP změnil stanovy a otevřel tak možnosti vstupu právnických osob (klubů) do své organizace. Následoval podpis dohody o spolupráci... Za uplynulé období jsme spolupracovali na desítkách akcí, jako jsou výstava exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze (od roku 2010), Exotika v Lysé nad Labem (od roku 2009), přednáška na semináři v Kozovazech nebo nespočet setkání na schůzích CZAC i KPEP, naší klubové výstavě apod. KPEP náš klub dlouhodobě podporuje v naší činnosti a postup agapornisů z "druhu pro výkup" na kvalitní chovy je též jeho velkou zásluhou. Věříme, že prvotní myšlenky, které jsou základem naší spolupráce, jsou platné i v dnešní době, kdy nejrůznější iniciativy mají opět snahu omezit činnosti klubů ve svůj komerční prospěch. Jak trefné - tendence z doby před 10 lety jsou aktuální i nyní. Děkujeme za podporu a spolupráci v uplynulém období a těšíme se, že naplňování myšlenek z doby podpisu dohody o spolupráci bude pokračovat i v dalších měsících a letech. DĚKUJEME